ავტორიზაცია | რეგისტრაცია | პაროლის აღდგენა | რეგისტრაციის აქტივაცია
Margaliti დიდი ინგლისურ-ქართული ონლაინ-ლექსიკონი

      
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

უკანასკნელი დამატებები

სხვა ლექსიკონები

A, a ‹‹ ... 11 12 13 14 15 ... ››
absolute temperature noun ფიზ. აბსოლუტური ტემპერატურა (ტემპერატურა კელვინის...
absolute zero noun ფიზ. აბსოლუტური ნული (ნული გრადუსი კელვინის სკალის...
absolution noun 1. იურ. აბსოლუცია, გამართლება; 2. 1) პატიება;...
absolutism noun აბსოლუტიზმი.
absolutist noun აბსოლუტისტი, აბსოლუტიზმის მომხრე.
absolutory adjective 1. იურ. გამამართლებელი, გასამართლებელი; absolutory...
absolve verb 1. განთავისუფლება (˂გა˃ათავისუფლებს)...
absolvent I noun 1. ვინც ათავისუფლებს (პასუხისმგებლობისგან, ვალებისგან...
absolvent II adjective 1. განმათავისუფლებელი (პასუხისმგებლობისგან...
absonant adjective არქ. საწინააღმდეგო, შეუსაბამო; დისონანსის შემტანი.
absorb verb 1. 1) შთანთქმა (შთანთქავს); შეწოვა, შესრუტვა;...
absorbability noun 1) შთანთქმადობა, შთანთქმადის თვისება; 2) = absorbency.
absorbable adjective შთანთქმადი, აბსორბირებადი.
absorbefacient I noun სპეც. შთანთქმის / აბსორბციის გამაძლიერებელი ნივთიერება...
absorbefacient II adjective სპეც. შთანთქმის / აბსორბციის გამაძლიერებელი.
absorbency noun შთანთქმადობა, შთანთქმის / აბსორბციის უნარი.
absorbent I noun 1. შთამნთქმელი, აბსორბენტი; 2. საშრობი ქაღალდი...
absorbent II adjective შთამნთქმელი, შემწოვი; absorbent cotton ამერ...
absorber noun 1. სპეც. 1) აბსორბერი, აბსორბციული აპარატი; 2)...
absorbing adjective 1. საინტერესო, რომ გაგიტაცებს; absorbing book [play]...
absorptance noun ფიზ. 1) შთანთქმის კოეფიციენტი; 2) სხივთშთანთქმის...
absorptiometer noun ქიმ. აბსორბციომეტრი.
absorption noun 1. 1) შთანთქმა; შეწოვა, შესრუტვა; აბსორბცია; 2) რად...
absorptive = absorbing.
absorptivity noun შთანთქმის / შეწოვის / აბსორბციის უნარი.
abstain verb 1. თავის შეკავება (˂შე˃იკავებს); უარის თქმა; to...
abstainer noun 1. იხ. abstain + -er² I 1; 2. ვინც არ სვამს...
abstemious adjective თავშეკავებული, ზომიერი (განსაკ. ჭამა-სმაში).
abstemiously adverb ზომიერად.
abstention noun 1. თავშეკავება, ზომიერება (განსაკ. ჭამა-სმაში); 2...
‹‹ ... 11 12 13 14 15 ... ››

© ონლაინ-ლექსიკონში მოთავსებულ მასალაზე ყველა უფლება დაცულია. ტექსტის უნებართვო გავრცელება ან კოპირება ნაწილობრივ ან მთლიანად, ნებისმიერი სახით და საშუალებით აკრძალულია.

დიზაინი და პროგრამირება: გიორგი ქერეჭაშვილი0.0194