ავტორიზაცია | რეგისტრაცია | პაროლის აღდგენა | რეგისტრაციის აქტივაცია
Margaliti დიდი ინგლისურ-ქართული ონლაინ-ლექსიკონი

      
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

უკანასკნელი დამატებები

სხვა ლექსიკონები

S, s ‹‹ ... 156 157 158 ››
syntactically adverb ლინგვ. სინტაქსურად; to be syntactically correct ʘ...
syntagm noun ლინგვ. სინტაგმა.
syntagma noun (pl -s [-z] ან syntagmata) = syntagm.
syntagmata syntagma-ს pl.
syntagmatic adjective ლინგვ. სინტაგმატიკური.
syntax noun ლინგვ., კომპ. სინტაქსი.
synth საუბ. = synthesizer 1).
syntheses synthesis-ის pl.
synthesis noun (pl syntheses) სინთეზი (აგრ. გადატ.); the synthesis of...
synthesize verb სინთეზის მოხდენა (˂მო˃ახდენს), სინთეზირება; the kidney...
synthesizer noun 1) მუს. სინთეზატორი (კლავიშებიანი ელექტრონული...
synthetic I noun სინთეზური ნივთიერება ან მასალა; cotton fabrics and...
synthetic II adjective 1. სინთეზური; სინთეზირებული, ხელოვნური; synthetic...
synthetically adverb სინთეზურად; სინთეზის / სინთეზური გზით.
synthetize იშვ. = synthesize.
syphilis noun მედ. სიფილისი, ათაშანგი (ვენერული დაავადება).
syphilitic adjective 1. სიფილისისა, ათაშანგისა, სიფილისური; 2. არსებ...
syphon I, II = siphon I და II.
Syrette noun მედ. შპრიც-ტუბი, სირეტა (ერთჯერადი საინიექციო...
Syrian I noun სირიელი; the Syrians კრებ. სირიელები.
Syrian II adjective სირიული, სირიისა.
syringe noun მედ. შპრიცი.
syrup noun სიროფი.
system noun 1. 1) სისტემა, რისამე ორგანიზების პრინციპი; the...
systematic adjective 1. სისტემატური, ამა თუ იმ სისტემის / წესის მიხედვით...
systematically adverb სისტემატურად, ამა თუ იმ სისტემის მიხედვით, რეგულარულად...
systemic adjective 1. სისტემური, მთელს სისტემასთან დაკავშირებული ან მთელს...
systemic agent noun სამხ. ზოგადშხამიანი მოქმედების მომწამლავი ნივთიერება.
systole noun ფიზიოლ. სისტოლა (გულის რიტმული შეკუმშვა) [შდრ. აგრ...
systolic adjective ფიზიოლ. სისტოლური.
‹‹ ... 156 157 158 ››

© ონლაინ-ლექსიკონში მოთავსებულ მასალაზე ყველა უფლება დაცულია. ტექსტის უნებართვო გავრცელება ან კოპირება ნაწილობრივ ან მთლიანად, ნებისმიერი სახით და საშუალებით აკრძალულია.

დიზაინი და პროგრამირება: გიორგი ქერეჭაშვილი0.3593