ავტორიზაცია | რეგისტრაცია | პაროლის აღდგენა | რეგისტრაციის აქტივაცია
Margaliti დიდი ინგლისურ-ქართული ონლაინ-ლექსიკონი

      
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

მეზობელი სიტყვები

უკანასკნელი დამატებები

სხვა ლექსიკონები

give¹ II verb
[gɪv]
ბეჭდვა
(gave; given)

I

1. მიცემა (მისცემს); to give smb. a pencil [a cup of tea] ვინმესთვის ფანქრის [ერთი ფინჯანი ჩაის] მიცემა; give me a day to think the problem over ერთი დღე მომეცით ამ საკითხის მოსაფიქრებლად; to give smb. to eat [to drink] ვინმესთვის საჭმლის [სასმლის] მიცემა; ʘ ვინმეს აჭამა [ასვა, წყალი დაალევინა]; give us liberty or give us death! ამაღლ. თავისუფლება ან სიკვდილი! give me myself ! მოძვ. გამიშვი(თ)! თავი დამანებე(თ)!

2. 1) ჩუქება (აჩუქებს), საჩუქრად მიცემა; to give smb. a present ვინმესთვის საჩუქრის მიცემა / მირთმევა, ვისიმე დასაჩუქრება; to give smb. a bunch of flowers ვინმესთვის თაიგულის მირთმევა; to give smth. as a keepsake სახსოვრად რისამე ჩუქება; I don't know what to give her for her birthday არ ვიცი, რა ვაჩუქო დაბადების დღეზე; he gave all his books to the college მან მთელი თავისი წიგნები / თავისი ბიბლიოთეკა კოლეჯს გადასცა;

2) მიცემა (მისცემს), მინიჭება, ბოძება; to give a grant ა) ʘ ესა თუ ის თანხა მისცა / უწყალობა; ბ) სტიპენდიის / გრანტის მინიჭება; to give a medal მედლით დაჯილდოება, მედლის ბოძება; the new law gives women equal pay with men ახალი კანონით ქალებისა და მამაკაცების შრომის ანაზღაურება ერთნაირია;

3) ფულის გაღება (გაიღებს), შეწირვა; to give alms მოწყალების გაღება; he gave generously to charities იგი უხვად გაიღებდა ხოლმე შეწირულებებს საქველმოქმედო მიზნებისათვის;

4) ანდერძით დატოვება (˂და˃უტოვებს); to give smb. smth. in one's will ვინმესთვის რისამე ანდერძით დატოვება;

3. 1) ვინმესთვის რისამე მიკუთვნება (˂მი˃აკუთვნებს) / მიჩენა; to give smb. the place of honour ვინმესთვის საპატიო ადგილის მიჩენა, საპატიო ადგილზე ვისიმე დასმა;

2) სამუშაოს / დავალების მიცემა (მისცემს); რისამე დავალება / დაკისრება; to give the command of a regiment to a major მაიორისათვის პოლკის მეთაურობის ჩაბარება / დავალება; to give parts in a play პიესაში როლების განაწილება; to give a porter one's bag to carry მებარგულისათვის ჩანთის წაღებინება; I gave him a letter to mail მე მას წერილის გაგზავნა დავავალე;

give¹ I give²

© ონლაინ-ლექსიკონში მოთავსებულ მასალაზე ყველა უფლება დაცულია. ტექსტის უნებართვო გავრცელება ან კოპირება ნაწილობრივ ან მთლიანად, ნებისმიერი სახით და საშუალებით აკრძალულია.

დიზაინი და პროგრამირება: გიორგი ქერეჭაშვილი



0.0475