ავტორიზაცია | რეგისტრაცია | პაროლის აღდგენა | რეგისტრაციის აქტივაცია
Margaliti დიდი ინგლისურ-ქართული ონლაინ-ლექსიკონი

      
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

უკანასკნელი დამატებები

სხვა ლექსიკონები

I, i ‹‹ 1 2 3 4 5 ... ››
ichneumon noun 1. ზოოლ. იქნემონი, მანგუსტი (Herpestes ichneumon);...
ichnite noun გეოლ. ქანი, რომელსაც ცხოველის ფეხის ნაკვალევი ატყვია.
ichoglan noun თურქ. სულთნის პაჟი.
ichor noun 1. 1) ბერძ. მით. იქორი (ეთეროვანი ფლუიდი, რომელიც...
ichorous adjective მედ. იქორული, მყრალჩირქოვანი.
ichthyic adjective 1) თევზისა, თევზთან დაკავშირებული; თევზისთვის...
ichthyo- რთული სიტყვის კომპონენტი; ქართულში შეესატყვისება:...
ichthyocolla noun ბერძ. თევზის წებო.
ichthyofauna noun იქთიოფაუნა.
ichthyographer noun იქთიოგრაფი, იქთიოგრაფიის სპეციალისტი.
ichthyography noun იქთიოგრაფია.
ichthyoid adjective თევზისებრი, თევზისნაირი.
ichthyol noun ფარმაკ. იქთიოლი.
ichthyolatry noun თევზების თაყვანისცემა.
ichthyolite noun პალეონტ. იქთიოლითი.
ichthyologist noun იქთიოლოგი.
ichthyology noun იქთიოლოგია.
ichthyomancy noun მკითხაობა თევზის თავსა და შიგნეულობაზე.
ichthyophagi noun pl ხალხები, რომლებიც უპირატესად თევზით იკვებებიან.
ichthyophagous adjective თევზის მჭამელი, თევზიჭამია; თევზით რომ იკვებება.
ichthyophthiriasis noun ვეტ. იქთიოფთირიოზი (განსაკ. ტბორის და აკვარიუმის...
ichthyosaur = ichthyosaurus.
ichthyosauri ichthyosaurus-ის pl.
ichthyosaurus noun (pl -ri) პალეონტ. იქთიოზავრი.
ichthyoses ichthyosis-ის pl.
ichthyosis noun (pl -ses) მედ. იქთიოზი, კანის გარქოვანება.
-ician suffix გვხვდება ამა თუ იმ საქმიანობის ან პროფესიის აღმნიშვნელ...
icicle noun 1. ყინულის ლოლუა; 2. ცივი, უემოციო ადამიანი.
icicled adjective ლოლუებიანი, ყინულის ლოლუები რომ ჰკიდია.
icily adverb 1. გამყინავად; სუსხიანად; the wind blew icily...
‹‹ 1 2 3 4 5 ... ››

ონლაინ-ლექსიკონში მოთავსებულ მასალაზე ყველა უფლება დაცულია. ტექსტის უნებართვო გავრცელება ან კოპირება ნაწილობრივ ან მთლიანად, ნებისმიერი სახით და საშუალებით აკრძალულია.

დიზაინი და პროგრამირება: გიორგი ქერეჭაშვილი



0.0912