ავტორიზაცია | რეგისტრაცია | პაროლის აღდგენა | რეგისტრაციის აქტივაცია
Margaliti დიდი ინგლისურ-ქართული ონლაინ-ლექსიკონი

      
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

უკანასკნელი დამატებები

სხვა ლექსიკონები

A, a ‹‹ ... 6 7 8 9 10 ... ››
abradant II adjective ტექ. აბრაზიული, სახეხი.
abrade verb 1. გაცვეთა (˂გა˃ცვეთს), წაშლა, გადაშლა (ხახუნით...
abrading noun სპეც. 1. გაცვეთა; 2. გახეხვა; 3. ნიადაგის...
Abraham noun ბიბლ. აბრაამი; in Abrahamʹs bosom ა) აბრაამის წიაღში;...
Abraham-man noun (pl -men [-mɛn]) ისტ. მათხოვარი, უსახლკარო მაწანწალა;...
Abram-man = Abraham-man.
Abrams noun სამხ. "აბრამსი" (აშშ-ის ძირითადი საბრძოლო ტანკი M1 და...
abranchial = abranchiate.
abranchiate adjective ზოოლ. ულაყუჩო, ლაყუჩები რომ არა აქვს.
abrase verb 1. წაშლა (˂წა˃შლის), გაცვეთა, გადაცლა (ხახუნით...
abrasion noun 1. გაცვეთა, წაშლა, გადაშლა (ხახუნით...
abrasive I noun ტექ. აბრაზივი, აბრაზიული / სახეხი მასალა; abrasive...
abrasive II adjective 1. ტექ. აბრაზიული; სახეხი; abrasive paper აბრაზიული /...
abraxas noun 1. მისტიკური სიტყვა; შელოცვა; 2. ავგაროზი, ამულეტი...
abreact verb ფსიქოლ. დამთრგუნველი ემოციებისათვის გამოსავლის მიცემა...
abreaction noun ფსიქოლ. აბრეაქცია, დამთრგუნველი ემოციებისაგან...
abreast adverb 1. 1) ერთრიგად, ერთმწკრივად, გვერდიგვერდ, ერთ ხაზზე;...
abridge verb 1. შემოკლება (˂შე˃ამოკლებს) წიგნისა და ა.შ.; an...
abridged adjective შემოკლებული; an abridged edition შემოკლებული გამოცემა.
abridgement noun 1. შემოკლება, შემცირება, შეკვეცა; this manuscript...
abridgment = abridgement.
abroach adverb 1. წიგნ. გახსნილ მდგომარეობაში (ითქმის კასრის...
abroad I adverb 1. საზღვარგარეთ; to travel [to live] abroad...
abroad II preposition მოძვ. ყველგან; abroad the world დედამიწის ზურგზე...
abrogate verb გაუქმება (˂გა˃აუქმებს), ანულირება (კანონისა და ა.შ.).
abrogation noun გაუქმება, ანულირება (კანონისა და ა.შ.).
abrupt adjective 1. უეცარი, მკვეთრი; მოულოდნელი; სწრაფი, ნაჩქარევი;...
abruption noun 1. მოწყვეტა, მოგლეჯა; ჩამოშორება, ჩამოცილება; 2...
abruptly adverb 1. 1) უეცრად, მკვეთრად; მოულოდნელად; სწრაფად; 2)...
abruptness noun 1. უეცრობა, მოულოდნელობა; 2. 1) უხეშობა...
‹‹ ... 6 7 8 9 10 ... ››

ონლაინ-ლექსიკონში მოთავსებულ მასალაზე ყველა უფლება დაცულია. ტექსტის უნებართვო გავრცელება ან კოპირება ნაწილობრივ ან მთლიანად, ნებისმიერი სახით და საშუალებით აკრძალულია.

დიზაინი და პროგრამირება: გიორგი ქერეჭაშვილი0.0095