ავტორიზაცია | რეგისტრაცია | პაროლის აღდგენა | რეგისტრაციის აქტივაცია
Margaliti დიდი ინგლისურ-ქართული ონლაინ-ლექსიკონი

      
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

უკანასკნელი დამატებები

სხვა ლექსიკონები

A, a ‹‹ 1 2 3 4 5 ... ››
abilitate მოძვ. = habilitate.
ability noun 1. უნარი; რისამე კეთების შესაძლებლობა, ცოდნა...
ab initio ლათ. თავიდან, თავიდანვე.
abintestate noun იურ. კანონისმიერი მემკვიდრე.
ab intra ლათ. შიგნიდან.
abiogenesis noun ბიოლ. აბიოგენეზი, თვითჩასახვა.
abiogenous adjective ბიოლ. აბიოგენეზური.
abiogeny = abiogenesis.
abiological adjective არაბიოლოგიური; აბიოტური.
abioseston noun ბიოლ. აბიოსესტონი (წყალში შეტივტივებული არაცოცხალი...
abiotic adjective სპეც. 1. აბიოტური; არაცოცხალი; 2. ცოცხალი...
abirritant I noun მედ. დამამშვიდებელი / გაღიზიანების შემამცირებელი...
abirritant II adjective მედ. დამამშვიდებელი, გაღიზიანების შემამცირებელი.
abirritate verb მედ. დამშვიდება (˂და˃ამშვიდებს), გაღიზიანების...
abject adjective 1. მდაბალი, სულმდაბალი; საზიზღარი, გადაგვარებული;...
abjection noun 1. დამცირება, დაკნინება, დამდაბლება; 2...
abjudge verb იურ. იშვ. ჩამორთმევა (˂ჩამო˃ართმევს), წართმევა...
abjuration noun 1. უარყოფა, უარის თქმა; ხელის აღება; განდგომა; oath of...
abjure verb 1. უარის თქმა (უარს ამბობს), უარყოფა, ხელის აღება;...
ablactation noun 1. ძუძუს მოშორება / მოწყვეტა, ძუძუსთვის თავის...
ablastemic adjective ბიოლ. არაჩანასახოვანი; ბლასტემის წარმოქმნის უნარის...
ablastous adjective ბიოლ. აბლასტური, უჩანასახო.
ablate verb მედ. 1) მოკვეთა (˂მო˃ჰკვეთს), ამპუტირება; 2) მოცილება...
ablation noun 1. მედ. 1) აბლაცია, მოკვეთა, ამპუტაცია; 2) მოცილება...
ablation shield noun სპეც. თბოდამცველი ეკრანი (კოსმოსური საფრენი აპარატის...
ablatitious adjective სპეც. შემამცირებელი; ablatitious force ასტრ. პლანეტის...
ablative noun გრამ. აბლატივი, დაწყებითი ბრუნვა.
ablator noun 1. მედ. მოსაკვეთი / საამპუტაციო ინსტრუმენტი; 2...
ablaut noun ლინგვ. აბლაუტი, აპოფონია, ხმოვანთმონაცვლეობა; the...
ablaze adjective predic 1. ალმოდებული, ცეცხლმოდებული, მოგიზგიზე; to...
‹‹ 1 2 3 4 5 ... ››

© ონლაინ-ლექსიკონში მოთავსებულ მასალაზე ყველა უფლება დაცულია. ტექსტის უნებართვო გავრცელება ან კოპირება ნაწილობრივ ან მთლიანად, ნებისმიერი სახით და საშუალებით აკრძალულია.

დიზაინი და პროგრამირება: გიორგი ქერეჭაშვილი0.0084