ავტორიზაცია | რეგისტრაცია | პაროლის აღდგენა | რეგისტრაციის აქტივაცია
Margaliti დიდი ინგლისურ-ქართული ონლაინ-ლექსიკონი

      
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

უკანასკნელი დამატებები

სხვა ლექსიკონები

A, a ‹‹ 1 2 3 4 5 ... ››
abide verb (abode, abided [-d]; abode, abided ან მოძვ...
abider noun მცხოვრები, ბინადარი, მობინადრე.
abiding adjective 1. მუდმივი, მარადიული; the theatre has abiding value...
abiding place noun მოძვ. საცხოვრებელი ადგილი, ადგილსამყოფელი.
abietene noun ქიმ. აბიეტინი, წიწვის ზეთი.
abigail noun (იშვ. A.) მოახლე, შინამოსამსახურე (ქალი).
abilitate მოძვ. = habilitate.
ability noun 1. უნარი; რისამე კეთების შესაძლებლობა, ცოდნა...
ab initio ლათ. თავიდან, თავიდანვე.
abintestate noun იურ. კანონისმიერი მემკვიდრე.
ab intra ლათ. შიგნიდან.
abiogenesis noun ბიოლ. აბიოგენეზი, თვითჩასახვა (ცოცხალი ორგანიზმების...
abiogenous adjective ბიოლ. აბიოგენეზური, აბიოგენეზთან დაკავშირებული.
abiogeny = abiogenesis.
abiological adjective არაბიოლოგიური; აბიოტური.
abioseston noun ბიოლ. აბიოსესტონი (წყალში შეტივტივებული არაცოცხალი...
abiotic adjective სპეც. 1. აბიოტური; არაცოცხალი; abiotic processes...
abirritant I noun მედ. დამამშვიდებელი / გაღიზიანების შემამცირებელი...
abirritant II adjective მედ. დამამშვიდებელი, გაღიზიანების შემამცირებელი.
abirritate verb მედ. დამშვიდება (˂და˃ამშვიდებს), გაღიზიანების...
abject adjective 1. მდაბალი, სულმდაბალი; საზიზღარი, გადაგვარებული;...
abjection noun 1. დამცირება, დაკნინება, დამდაბლება; 2...
abjudge verb იურ. იშვ. ჩამორთმევა (˂ჩამო˃ართმევს), წართმევა...
abjuration noun 1. უარყოფა, უარის თქმა; ხელის აღება; განდგომა; oath of...
abjure verb 1. უარის თქმა (უარს ამბობს), უარყოფა, ხელის აღება;...
ablactation noun 1. ძუძუს მოშორება / მოწყვეტა, ძუძუსთვის თავის...
ablastemic adjective ბიოლ. არაჩანასახოვანი; ბლასტემის წარმოქმნის უნარის...
ablastous adjective ბიოლ. აბლასტური, უჩანასახო.
ablate verb მედ. 1) მოკვეთა (˂მო˃ჰკვეთს), ამპუტირება; 2) მოცილება...
ablation noun 1. მედ. 1) აბლაცია, მოკვეთა, ამპუტაცია; 2) მოცილება...
‹‹ 1 2 3 4 5 ... ››

ონლაინ-ლექსიკონში მოთავსებულ მასალაზე ყველა უფლება დაცულია. ტექსტის უნებართვო გავრცელება ან კოპირება ნაწილობრივ ან მთლიანად, ნებისმიერი სახით და საშუალებით აკრძალულია.

დიზაინი და პროგრამირება: გიორგი ქერეჭაშვილი0.0161