ავტორიზაცია | რეგისტრაცია | პაროლის აღდგენა | რეგისტრაციის აქტივაცია
Margaliti დიდი ინგლისურ-ქართული ონლაინ-ლექსიკონი

      
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

უკანასკნელი დამატებები

სხვა ლექსიკონები

A, a ‹‹ 1 2 3 4 5 ... ››
abbess noun აბატისა, კათოლიკური დედათა მონასტრის წინამძღვარი.
abbey noun სააბატო, მონასტერი.
abbot noun აბატი, კათოლიკური მამათა მონასტრის წინამძღვარი.
abbotcy იშვ. = abbacy.
abbotship = abbacy.
abbr ან abbrev abbreviation-ის აბრევ.
abbreviate verb ტექსტის და ა.შ. შემოკლება (˂შე˃ამოკლებს); to...
abbreviation noun 1. ტექსტის და ა.შ. შემოკლება; 2. აბრევიატურა.
abbreviator noun 1. იხ. abbreviate + -or¹ 1; 2. ბრევეს / რომის...
abbreviature noun 1. რისამე მოკლე შინაარსი; კონსპექტი; რეზიუმე; 2...
ABC noun 1. ანბანი, ალფაბეტი; 2. ანბანი, დედაენა (წიგნი);...
ABC art = minimal art.
ABC-book noun 1. ანბანი, დედაენა (წიგნი); 2. ამა თუ იმ დარგის და...
ABC Powers noun ისტ. არგენტინა, ბრაზილია, ჩილე.
ABD noun (all but dissertation-ის შემოკლ.) უნივ. დოქტორანტი;...
abdest noun სპარს. ხელთა განბანა ლოცვის წინ (მაჰმადიანთა წესი).
abdicant adjective უარს რომ ამბობს; რომ გადადგება.
abdicate verb 1. 1) გადადგომა (გადადგება) ტახტიდან, თანამდებობიდან;...
abdication noun 1. გადადგომა (ტახტიდან, თანამდებობიდან );...
abdomen noun 1. ანატ. მუცელი; მუცლის ღრუ; 2. ზოოლ. აბდომენი...
abdominal adjective 1. სპეც. მუცლისა, აბდომინალური; abdominal cavity ანატ...
abdominoscopy noun მედ. აბდომინოსკოპია, მუცლის ღრუს გასინჯვა /...
abdominous adjective დიდმუცლიანი; მსუქანი.
abducent adjective ანატ. განმზიდველი (ითქმის კუნთის შესახებ).
abduct verb 1. მოტაცება (˂მო˃იტაცებს), გატაცება, ძალით / მოტყუებით...
abduction noun 1. მოტაცება, გატაცება, ძალით / მოტყუებით წაყვანა...
abductor noun 1. გამტაცებელი, მომტაცებელი (განსაკ. ქალისა და...
abeam adverb ზღვ., ავ. ტრავერზზე; გემის, თვითმფრინავის კილის /...
abear verb უპირატ. დიალ. მოთმენა (˂მო˃ითმენს); ატანა; she could...
abecedarian I noun 1. წერა-კითხვის შემსწავლელი; 2. წერა-კითხვის...
‹‹ 1 2 3 4 5 ... ››

© ონლაინ-ლექსიკონში მოთავსებულ მასალაზე ყველა უფლება დაცულია. ტექსტის უნებართვო გავრცელება ან კოპირება ნაწილობრივ ან მთლიანად, ნებისმიერი სახით და საშუალებით აკრძალულია.

დიზაინი და პროგრამირება: გიორგი ქერეჭაშვილი0.0101